Suomenojalla toimivien kuten myös muiden espoolaisten veneilijöiden huoli veneilyharrastuksen tulevaisuudesta Espoossa synkkeni huomattavasti loppukesän ja syyskauden aikana. Useita ristiriitaisia kirjoituksia veneilyn tulevaisuudesta Espoossa julkaistiin eri medioissa. Länsiväylä-lehti näyttää toimineen pääasiassa Espoon kaupungin virkahenkilöiden äänitorvena julkaisten mitä mielikuvituksellisimpia laskemia Suomenojan venesataman kalleudesta espoolaisille veronmaksajille ja tulevan Finnoon asuinalueen suurista tuotoista Espoon kaupungille. Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet ovat olleet kriittisempiä Espoon kaupungin virkahenkilöiden Finnoo-esityksiä kohtaan. Luonnollisesti Internetissä olevissa keskustelufoorumissa on tullut selvästi esille espoolaisten veneilijöiden voimakkaat mielipiteet Finnoo-suunnitelmista.

KeVK perusti Säilytä Veneilevä Espoo (SVE) liikkeen ajamaan veneilijöiden etuja Espoossa. Meritie on luvannut tukea toimintaa sekä rahallisesti että henkilötyönä. Markku Rajama ja Kari Vainio toimivat seuramme edustajina SVE:n toiminnassa. SVE:n tavoitteet ovat seuraavat:

 1. Turvata nykyisenkaltaiset kohtuuhintaiset toimintaedellytykset veneilylle.

 2. Säilyttää sekä kaupungin että seurojen hallinnoimat laiturit.

 3. Pysäköintipaikat tulee olla laitureiden läheisyydessä.

 4. Omatoiminen veneiden huolto, korjaus ja talvitelakointi pitää olla mahdollista.

 5. Ämmäsmäki ei ole realistinen vaihtoehto traileriveneitä suuremmille veneille.

 6. Muodostaa kaupungin kanssa yhteistyöelin Finnoon alueen suunnittelun tueksi.

 7. Veneilijöiden asiantuntemuksen hyödyntäminen Finnoon alueen suunnittelussa.

 

SVE käyttää vaikutuskanavinaan Internet-kotisivuja (www.sailyta-veneileva-espoo.org), Facebook-sivuja, lehdistöä kuten HS ja Länsiväylä, suoria yhteyksiä poliitikkoihin ja Espoon valtuustoon sekä asiaan liittyviin viranhaltioihin (Espoon johto, kaavoitus ja liikuntatoimi). Seuraavassa on lista oleellisimmista toimenpiteistä kesän ja syksyn aikana:

1. Nettikysely espoolaisesta veneilystä, johon vastasi noin 1200 veneilijää.

2. Veneily TV:n haastattelut.

3. Kaava-arkkitehdin tapaaminen 27.4.2015

4. Mielenilmaukset valtuustotalolla 13.4. ja 8.6.2015

5. Kirjelmä kaupunginsuunnittelulautakunnalle 10.6.2015

6. Kokoomuksen valtuustoryhmän tapaaminen 31.8.2015

7. Kaupunginjohtajan Mäkelän tapaaminen 18.11.2015

8. Muistutus osayleiskaavaluonnoksesta 1.12.2015

 

SVE:n tapaamisessa Espoon kaupunginjohtajan Jukka Mäkelän kanssa Meritien edustajana oli Kari Vainio. Tapaamisen tuloksena Mäkelä lupasi käynnistää kaupunginjohtajan päätöksellä selvityksen, jossa tutkitaan talvisäilytysvaihtoehtoja erityyppisille veneille. Työryhmä tulisi yhteisen käsityksen mukaan muodostaa siten, että siinä on riittävän laaja edustus veneilijöitä sekä kaupungin virkamiehiä.

Syksyn tärkein tapahtuma Suomenojan sataman suhteen oli Finnoon osayleiskaavaehdotuksen asettaminen nähtäville 2.11. - 1.12.2015 (nähtävissä Espoon kaupungin kotisivuilla). Osayleiskaavaehdotuksessa oli useita puutteita veneilijöiden näkökulmasta katsottuna, ja se osoitti, etteivät Espoon kaupungin virkahenkilöt ole ottaneet kaikilta osin meidän veneilijöiden ehdotuksia huomioon. Osayleiskaavaehdotuksesta tehtiin useita huomautuksia, joista osa on luettavissa Meritien kotisivuilta (vaatii sisäänkirjautumisen). Meritie ry:n huomatuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1.Osayleiskaavaluonnos ei noudata kaupunginvaltuuston linjausta. Veneilyn maatoimintoihin luonnoksessa varatut TV/TP ja LS/TV alueet eivät ole riittävät. Alueiden kokonaispinta-ala on 5,8 ha, mutta tästä pinta-alasta n. 1-1,5 ha on alustavasti varattu kaupungin omiin toimintoihin ja suurin osa TV/TP alueesta ei sovellu paloturvallisuussyistä kenttäsäilytykseen. Näin ollen omatoimiseen kenttäsäilytykseen jäävä alue on vain n. 3 ha, eli alle kolmasosa nykyisestä.

2. Rannasta on järjestettävä esteetön kulkuyhteys voimalaitoksen länsipuoliselle TV/TP alueelle, mikä mahdollistaa veneiden siirrot alueelle tarkoituksenmukaisella siirtokalustolla.

3. Kaavassa ei ole nähdäksemme huomioitu kesäistä veneilijöiden ja saaristolauttojen matkustajien pysäköintitarvetta. Viime kesän viikonloppuna alueelle oli pysäköity runsaat 300 autoa. Jos satama laajenee suunnitelmien mukaisesti jopa puolitoistakertaiseksi, kasvaa pysäköintitarve vastaavasti. Tämä tarve voidaan hoitaa käyttämällä talvisäilytysalueita kesällä pysäköintiin.

4. Meritie vaatii, että pursimaja ja sen Meritien käytössä oleva lähialue on voitava säilyttää nykykäytössä. Tämä on teknisesti helppo toteuttaa, koska alueemme rajautuu virkistysalueeseen.

Mikäli tämä ei ole mahdollista, seura edellyttää, että kaupunki järjestää seuran käyttöön vastaavat tilat osapuilleen nykyisellä kustannustasolla.

Meritie on ollut SVE tuen lisäksi aktiivinen suoraan kaupunkiin päin sekä Espoon veneily-yhdistysten yhteenliittymän Esveneen kautta. Meritien jäsenet Veikko Simpanen, Kari Vainio, Markku Rajama, Johan Åberg ja Olli Hämäläinen ovat vuoden aikana aktiivisesti osallistuneet eri tilaisuuksiin sekä kirjoittaneet artikkeleita, esityksiä ja huomatuksia, joilla on pyritty vaikuttamaan Espoon kaupungin viranhaltijoihin ja poliitikkoihin meidän veneilijöiden kannalta hyvien ja toteutuskelpoisten ratkaisujen löytämiseksi Finnoon suunnittelussa ja rakentamisessa.


 

 

 

Jäsenien sivut

Uutiset

 • Junnujen purjehdukset 

   
  Kauden ensimmäiset junnujen iltapurjehdukset pidetään keskiviikkona 22.5.klo 18 alkaen.
  Omaa venettä eikä aiempaa kokemusta tarvita. Uimataitoinen ja pelastusliivit tulisi kuitenkin olla.
  Kokoontuminen pursimajan luona klo 18.
  Purjehdukset jatkuvat keskiviikkoiltaisin kesäkuun loppuun saakka (pl. 5.6).
  Kaikki junnut ja kaverit tervetulleita tutustumaan mukavaan lajiin.
   
  Lisätietoa antaa Markku Tilli p. 040-833 9722. 
   
 • Lasten ja nuorten purjehdus- ja veneilyleirin ilmoittautumislomake

  Jos haluat ilmoittautua Snacknäs 2019 - purjehdus- ja veneilyleirille, niin ilmoittautumuslomake löytyy klikkaamalla tätä osoitetta.

   

   
 • Siisti Biitsi 2019

  Suomenojalla järjestetään La 25.5.2019 kello 10:00 - 13:00.

  https://www.siistibiitsi.fi/siivoustapahtumat/

  Kaikki mukaan!

Saarikohteet

Meritien saarikohde on Merivalkama, joka sijaitsee Bejarhomenissa Inkoon saaristossa olympiaväylän varrella paikassa 59*55,6 P 23*52,01 I).